Algemene regels:

Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor de verhuurder (” wij “, ” ons ” en ” onze “) en de vakantieganger (s) die ons eigendom boeken (het ” eigendom “). Naar elke dergelijke boeking wordt in het Boekingscontract verwezen als een” Boeking “. Elke boeking is onderworpen aan het boekingscontract. Dit Boekingscontract en de bevestigingsmail bevat de volledige overeenkomst tussen ons en u en vormt de basis van uw overeenkomst met ons dus. Niets in dit Boekingscontract tast uw gebruikelijke wettelijke rechten aan.

Huurders

Onze woning is een familie woning. Ideaal voor grote families (gezin met ouders, grootouders en andere naasten). Het huis is niet te huren voor vrienden groepen (jongeren). De minimum leefdtijd van de hoofdhuurder moet dan ook minimaal 30 jaar zijn.

Bij schades die tijdens de verhuur optreden en die reparatie behoeven, behouden wij ons het recht voor deze te verrekenen met de borgsom. Bij schades welke hoger uitvallen, behouden wij ons het recht voor deze op de huurder te verhalen. Zodat u eventueel uw reis of WA verzekering kunt aanspreken.

Bij het niet melden van ontstane schade of gebreken tijdens uw verblijf en constatering hiervan bij nacontrole van de woning en waarbij een bedrijf moet komen om de schade te herstellen, stellen wij u voor de te maken kosten van herstel of reparatie verantwoordelijk.

Klachten of suggesties
Ondanks onze zorg, is het mogelijk dat u een klacht of suggestie heeft. Geef deze tijdig aan ons door zodat wij onze service en kwaliteit kunnen behouden en/of kunnen verbeteren en er direct en nog tijdens uw verblijf iets aan kunnen doen. 

Klachten die pas bij vertrek gemeld worden, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Als gast bent u aansprakelijk voor ontstane schade tijdens uw verblijf en verplicht dit per omgaande te melden, ook schades veroorzaakt door uw medegasten etc. Schades/breuk etc., die reeds bij aankomst aanwezig of zichtbaar zijn, dienen gelijk bij aankomst gemeld te worden. Achteraf melden van schades/breuk etc. kunnen wij niet meer herleiden/toekennen en komen voor rekening van de huidige huurder.
 
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor: schade en/of letsel, ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein; schade en/of letsel ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien tijdens uw verblijf faciliteiten onklaar raken en/of het buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen. Wel zullen wij natuurlijk onze uiterste best doen z.s.m. reparatie, herstel of vervanging uit te laten voeren en zorgen voor een oplossing waar u ook tevreden mee bent.

Onze maximale aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van ons handelen in strijd met dit Boekingscontract is strikt beperkt tot de bedragen die wij ontvangen met betrekking tot uw boeking. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die geen voorzienbaar gevolg zijn van het schenden van dit Boekingscontract. Verliezen zijn te voorzien waar ze door u en ons kunnen worden overwogen op het moment dat u boekt bevestigd door ons.

Verlies uw (kleine) kinderen niet uit het oog en laat ze niet alleen bij en in het zwembad.

Algemeen voorbehoud:

Totaalprijs

De totaalprijs houdt het volgende in: inclusief elektra (normaal gebruik van), water (normaal gebruik van ), inclusief toeristenbelasting en inclusief gebruik van bedlinnen op basis van het door u ingestelde aantal personen.

Gedurende uw verblijf wordt het zwembad gecontroleerd en gereinigd en is het mogelijk dat het gazon wordt gemaaid. 

Reservering
Reserveren van onze woning kan rechtstreeks op de site https://campoalleserpi.com of telefonisch  +31653807461. Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we deze natuurlijk graag! Ook krijgt u dan een prijsopgaaf voor de geselecteerde periode. Let wel: de woning wordt in principe alleen aan groepen verhuurd en alleen per week van zaterdag tot zaterdag!

Betaling
Bij reservering dient 30% van de totaalsom bij boeking te worden voldaan. (Pas dan is uw reservering definitief). Het restantbedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Buitengerechtelijke vorderingskosten van de niet of gedeeltelijke niet betaalde huursom zijn voor rekening van de huurder.
Bij (last minute) boekingen korter dan zes weken voor aanvang, dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan.  

Bijkomende kosten

De borgsom bedraagt € 800,- (voor de hele villa) en € 300,- (per appartement). U dient dit 3 dagen voor aankomst via een bankoverschrijving betaald te hebben. Na vertrek krijgt u de borgsom uiteraard volledig retour binnen 3 dagen na vertrek, mits het huis weer in goede staat is opgeleverd.

De eindschoonmaakkosten bedragen € 300,- (voor de hele villa) en € 60,- (per appartement). Contant te betalen bij aankomst.

Annulering
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Onze regels t.a.v. Annulering zijn:
Bij annulering van 2 maanden of langer voor uw huurperiode, berekenen wij 30 % van de totaalsom.
50 % van de totaalsom binnen 2 maand voor aanvang van uw huurperiode.
100 % van de totaalsom binnen 1 maand voor aanvang van uw huurperiode.

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 17.00 uur terecht. De exacte aanvangstijd kunt u kort van tevoren aangeven, zodat er iemand voor u klaarstaat. U ontvangt de sleutels en dient het bedrag voor de schoonmaak (€300 of €60) contant te betalen.

Op de dag van vertrek is de uitchecktijd 9.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Bij vroegtijdig vertrek of verlate aankomst kan geen aanspraak op restitutie van de afgesproken huursom worden gemaakt.

Bewoning
Gebruik en bewoning maximaal door 16 personen. Voorts zijn er 3 kinderbedjes en een kleuter-bed. Ook zijn er 3 kinderstoeltjes aanwezig.

De huurder op wiens naam de bevestiging staat is de hoofdhuurder en derhalve aansprakelijk ook voor zijn of haar eventuele medehuurders. De huurovereenkomst is persoonlijk en het is niet toegestaan onze woning(en) geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te nemen. Indien iemand anders dan de hoofdhuurder, maar wel iemand uit het reisgezelschap, de sleutel ophaalt, horen wij dat graag vooraf.

Het aantal in de huurovereen­komst aangegeven personen mag niet worden overschreden. Huurder is verantwoordelijk voor de woning en de inrichting daarvan en zal elke schade of vermissing, door zijn toedoen ontstaan, vergoeden.

Huisreglementen zijn onderdeel van de huurovereenkomst. 

Roken 
Roken is in onze woning(en) en bijgebouwen niet toegestaan. Er is bij elke woning buiten een asbak aanwezig. Graag deze  gebruiken en bij vertrek ledigen.

Voorbehoud
Indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor passende maatregelen te nemen. Bij vermissing of vervreemding van onze eigendommen, doen wij aangifte bij de politie.

Door te boeken, gaat u automatisch akkoord met onze regels en voorwaarden.

Parkeren
Op het grind en in de carport is ruime parkeergelegenheid. Gelieve niet op het gazon te parkeren.

Caravans en/of campers zijn niet toegestaan op het terrein.

Het is niet toegestaan om elektrische auto’s op het terrein op te laden.

Open vuur
Het ontsteken van open vuur, anders dan in barbecues of in de daarvoor bestemde apparaten is niet toegestaan.

Huisdieren
Honden zijn toegestaan, maar dienen geen overlast te veroorzaken. Uitwerpselen dienen direct door de eigenaar te worden opgeruimd. Alle huisdieren moeten op het eigen terrein blijven, zodat ze geen overlast bezorgen.

Bijzondere omstandigheden
Wanneer wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.   

Correspondentie
Bij correspondentie gelieve u steeds het reserveringsnummer te vermelden.

Prijswijzingen
Prijswijzingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.