We zijn heel trots met deze brief die we in
augustus 2021 van een huurder mochten ontvangen.